Medlemsinfo_2017

Stämmor och möten 2017

Kallelse till ordinarie stämma 2017
Tid: Torsdagen den 18/5 kl 18.30
Plats: Gården

Bilagor:

Kallelse stämma 170518a

Årsredovisning Brf Nebulosan 19 – 2016A

Beslut investering bergvärme 2017 A

Investeringskalkyl bergvärme stämma 2017A

Argument för bergvärme 2017A

Sammanfattning från stämman:

Årsstämman godkände årsredovisningen för 2016 och alla andra ordinarie punkter på agendan. Då Emma Jarl avböjt omval valdes Helena Bjarne in som ordinarie ledamot och Fredrik Martinsson som ny suppleant.

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag gällande bergvärme med röstsiffrorna 13 mot 3. Styrelsen fortsätter förhandla med berörda parter för att få till borrning på gården. Borrning kan tidigast starta efter sommaren.

Protokoll stämma 170518

Medlemsinfo 2017