Förening

W_ESNY_DALAG44_020

Bostadsrättsföreningen Nebulosan 19 bildades 1987.

Den 2:a juni 1988 förvärvade föreningen fastigheten Nebulosan 19, Dalagatan 44, Stockholm, från dödsboet efter Edvin Schedin, vars familj ägt fastigheten sedan 1950. Köpeskillingen var nio miljoner kronor.

Den 19 augusti 1988 beviljades föreningen lagfart på fastigheten.

Föreningen var i stort sett skuldfri efter förvärvet och har strävat efter att hålla en mycket låg belåning sedan dess, trots att omfattande renoveringsarbeten har genomförts.

Under föreningens första 25 år gjordes omfattande ombyggnader och renoveringar i olika omgångar, bl. a. stambyte för el-, vatten- och avlopp (1991-1993), gårdsupprustning med ny beläggning och nya planteringar, byggnad av balkonger och uteplatser (2002-2004) och ombyggnad av gårdshusets råvind till bostadsyta (2013).

Föreningen har sedan 2011 gjort omfattande investeringar för att sänka fastighetens energikostnader, bl a ny undercentral, nya stamventiler, nya radiatorventiler och termostater, ny vindsisolering, byte av innerglas till energi/bullerglas, temperaturreglering med innegivare och byte till bergvärme.

I fastigheten finns idag 27 bostadsrättslägenheter och två hyreslokaler.

Brf Nebulosan 19, Dalagatan 44

Bildad: 1987
Fastighetsförvärv: 1988
Byggår: 1884
Våningar gathus: 6
Våningar gårdshus 5
Lägenheter: 27
Lokaler: 2
Hiss gathus: Ja
Hiss gårdshus: Nej
Bredband: Ja
Uppvärmning: Bergvärme med el/fjärrvärmespets