Medlemsansökan

Vid överlåtelser av bostadsrätter krävs ett av styrelsen skriftligt beviljat medlemskap för den nya bostadsrättsinnehavaren.

Föreningen har inget uttryckligt förbud mot juridisk person som medlem men godkänner juridisk person som medlem endast efter särskild prövning av styrelsen.

Föreningen godkänner delat ägande så länge minst en av delägarna bor i lägenheten.

Ansökan om medlemskap sköts av styrelsen. Säljande mäklare skall skicka in undertecknade överlåtelsehandlingar till:

Brf Nebulosan 19
Dalagatan 44
113 24 Stockholm

eller lägga handlingarna direkt i föreningens brevlåda.