Nyckeltal

Brf Nebulosan 19 2019
   
Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 288
Lokalhyresintäkt/kvm bostadsrättsyta 238
   
Elkostnad/kvm totalyta (fsth-el) 8
Värmekostnad/kvm totalyta (inkl. bv-el) 91
Vattenkostnad/kvm totalyta 24
Underhållsutrymme/kvm totalyta 130
Löpande underhåll/kvm totalyta 55
Avskrivning/kvm totalyta 208
Räntekostnad/kvm bostadsrättsyta 28
   
Lån/kvm bostadsrättsyta 3288
   
Antal bostadsrättslägenheter 27
Antal hyreslokaler 2
   
Yta bostadsrättslägenheter (kvm) 1739
Yta hyreslokaler (kvm) 150
Totalyta (kvm) 1889
   
   

Nyckeltalshistorik Brf Nebulosan 19