Nyckeltal

Brf Nebulosan 19 2020
Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 288
Lokalhyresintäkt/kvm bostadsrättsyta 246
Elkostnad/kvm totalyta (fsth-el) 18
Värmekostnad/kvm totalyta (inkl. bv-el) 59
Vattenkostnad/kvm totalyta 24
Underhållsutrymme/kvm totalyta 115
Löpande underhåll/kvm totalyta 67
Avskrivning/kvm totalyta 132
Räntekostnad/kvm bostadsrättsyta 42
Lån/kvm bostadsrättsyta 3864
Antal bostadsrättslägenheter 27
Antal hyreslokaler 2
Yta bostadsrättslägenheter (kvm) 1739
Yta hyreslokaler (kvm) 150
Totalyta (kvm) 1889

Nyckeltalshistorik Brf Nebulosan 19