Underhållsplan

År Planerade större underhållsåtgärder
Löpande Byte innerglas till buller/energiglas
2021-2025 Ommålning fönster vån 0-4
Modernisering hiss