Avgifter

Benämning Belopp
Årsavgift* Andelstal*550 000 kr/år
Bredbandsavgift** 113 kr/mån
Överlåtelseavgift*** 2,5% av PBB****
Pantsättningsavgift 1% av PBB
Andrahandsuthyrningsavgift 0,833% av PBB/mån

 
*) I årsavgiften ingår värme, vatten och basutbud kabel-TV. Årsavgiften tas ut kvartalsvis.
**) Bredbandsavgiften är obligatorisk.
***) Överlåtelseavgiften betalas av köparen.
****) PBB 2021: 47 600 kr