Medlemsinfo 2020

Stämmor och möten 2020

Kallelse till ordinarie stämma 2020
Tid: Torsdagen den 14/5 kl 18.30
Plats: Gården

Bilagor:

Kallelse stämma 200514A

Årsredovisning Brf Nebulosan 19 – 2019

Sammanfattning från stämman:

Årsstämman godkände årsredovisningen för 2019 och alla andra ordinarie punkter på agendan. Då Per Sjödén avböjt omval valdes Johanna Lindbäck in som ny ordinarie ledamot. Hon valdes också till ordförande.

Vidare beslöt stämman att godkänna styrelsens förslag för ommålning av gatuhusets trapphus.

Protokoll stämma 2020-05-14

Medlemsinfo 2020