Aktuellt

Stämman 2021. Robert Kerje (ordf), Ann-Charlotte Ågren (kassör), Emma Jarl (sekr) valda till ordinarie ledamöter.  Per Sjödén och Sandra Lundquist valda till suppleanter. (22/6/2021)

Stämmoprotokoll klart. Se medlemssidor. (24/6/2020)

Stämman valde Johanna Lindbäck till ny ordförande. Stämman godkände också styrelsens förslag till ny målning/färgsättning av gatuhusets trapphus. (27/5)

Ordinarie årsstämma på torsdag 14/5 kl 18.30 på gården. (3/4)

Föreningen har tecknat ett nytt hyresavtal (2021-2023) för musikstudion med samma hyresgäster som tidigare. Mindre justering av kallhyra och lite större av värmetillägg. (24/3)

Föreningen har nu genomfört en besiktning av husets alla element/golvkonvektorer. Resultatet är följande:

  • Ett elementregister har upprättats
  • Totalt 158 elementplatser
  • 18 bortmonterade av olika skäl
  • 60 bytta
  • Av 80 kvarvarande original (1931) skall ett bytas under våren. Övriga bedöms ok. (20/3)

Luftventil installerad i hissmaskinrummet för att förbättra luftkvalitén i hissen. Verkar fungera utmärkt! (4/3)

Vattenskada 19/2 i lgh 12 (4 tr) pga av läckande element. Vatten har också läckt ner till lgh 10 (3 tr). Försäkringsskada med förhöjd självrisk för föreningen för stommen. Försäkringsskador för innehavarna av lägenheterna för ytskikt. (21/2)

Källarstambytets fas 3 är klar. (17/2)

Källarstambytets fas 3 börjar bli klar. Fas 3 omfattar samlingsledningen från stam 1 och 2, dvs syd-östra delen av källaren. Rören är bytta och det som återstår är återställning av golv och avstädning. Vi fick forcera arbetet då rören var i mycket sämre skick än väntat. Av en slump beslöt också Stockholm Vatten att byta sitt rör under gatan. Vi passade då på att byta också vårt anslutningsrör till deras rör. Alla rör som vi avser byta är därmed bytta.(13/2)

Källarstambytets fas 1&2 är i princip klara och toaletten är i drift. Vid filmning av resterande stammar konstaterades att dessa är i mycket dåligt skick och också måste bytes omgående. Mer info om detta inom kort. (30/1)

Avstängning av vatten och avlopp måndag 20/1 kl 16.00-ca 21.00. Se anslag! (17/1)

Prel tidplan för källartoalettens avlopp: 15/1-27/1 (9/1)

Som vi misstänkte så verkar källartoalettens avlopp också läcka. Vi kommer därför att byta det under januari. Bytet kommer att ske dagtid och inte medföra mer än några timmars avstängning av vatten/avlopp. (22/12)

Vi har tecknat ett serviceavtal för vår bergvärmeanläggning med Enstar, samma firma som installerat anläggningen. (30/11)

Vi kommer att byta en läckande avloppsstam i källaren under nov-dec. Berör pannrum, elrum och vattenmätarrum. Bytet kommer att ske nattetid för att minimera påverkan på medlemmar och hyresgäster.(13/11)

Höststädning lö 9/11 kl 10-13! (10/10)

En första optimering av undercentralen har nu gjorts. Den möjliggör besparingar på 7 000-10 000 kr/år under lågtariffperioden (1/4 – 31/10) genom att konsekvent använda det billigaste energislaget för värme- och varmvattenproduktion. (15/9)

Nya stadgar nu godkända av Bolagsverket! (10/9)

Den högra tvättmaskinen i tvättstugan har bytts mot en ny! (12/7)

Hissen AB kontrakterad för hisservice. (1/7)

Motorlager bytt för hissen.

Hissen igång igen den 20/5. Behövdes ingen omlindning.

Hissreparation (omlindning av elmotor) beställd den 17/5.

Stämma ägde rum torsdagen den 16 maj kl 18.30 på föreningens gård. Nya stadgar antagna (andra beslutet). I övrigt godkände stämman alla vanliga beslutspunkter på agendan.

Förändringar i avgiftsaviseringen från Rådrum med bl a nytt bankgironummer från och med tredje kvartalet. Läs utskick eller kolla i medlemsinfo!

Bergvärmesystemet togs, som planerat, i drift den 15/1 2019. Efter att slutbesiktning genomförts den 14/2 2019 och att alla anmärkningar har åtgärdats så är systemet slutgodkänt den 29/3 2019. Slutbetalning har också erlagts. Återstår viss optimering för att minimera energikostnaden.

Systemet har full redundans, både vad gäller basenergi/effekt (0-60 kW) och spetsenergi/effekt (60-90 kW). För basenergi har vi bergvärme med fjärrvärme som backup. För spetsenergi har vi fjärrvärme och elpatron.

För sommarhalvåret (maj-sept) kan vi välja bergvärme eller fjärrvärme beroende på aktuellt pris. För vinterhalvåret har vi bergvärme för basenergi, fjärrvärme och/eller elpatron för spetsenergi beroende på aktuellt pris.