Medlemsinfo_2019

Stämmor och möten 2019

Kallelse till ordinarie stämma 2019
Tid: Torsdagen den 16/5 kl 18.30
Plats: Gården

Bilagor:

Kallelse stämma 190516a

Årsredovisning Brf Nebulosan 19 – 2018A

Stadgar Nebulosan 19 – 2018

Sammanfattning från stämman:

Årsstämman godkände årsredovisningen för 2018 och alla andra ordinarie punkter på agendan. Då Mikaela Rumenius avböjt omval valdes Fredrik Rumenius in som ny ordinarie ledamot.

Vidare beslöt stämman att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag (andra omröstningen).

Protokoll stämma 190516

Medlemsinfo 2019

Info om avisering till medlem och hyresgäst

Informationsbrev sept namnbyte på förvaltare och nya stadgar