Underhållsplan

År Planerade större underhållsåtgärder
   
Löpande Byte innerglas till buller/energiglas
   
2022-2026 Modernisering hiss