Medlemsinfo_2018

Stämmor och möten 2018

Kallelse till ordinarie stämma 2018
Tid: Onssdagen den 16/5 kl 19.00
Plats: Gården

Bilagor:

Kallelse stämma 180516b

Årsredovisning Brf Nebulosan 19 – 2017A

Sammanfattning från stämman:

Årsstämman godkände årsredovisningen för 2017 och alla andra ordinarie punkter på agendan. Då Robert Kerje och Helena Bjarne avböjt omval och Fredrik Martinsson flyttat valdes Mikaela Ekman och Karl-Johan Nystedt in som ordinarie ledamöter och Anne Filipsson som ny suppleant. Stämman beslöt också att höja ersättningen till ordförande och att införa ersättning också till övriga ledamöter och suppleanter.

Vidare beslöt stämman att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag (första omröstningen).

Årsstämman beslöt också att anta förslag nr 2 på färgsättning av gårdshusets trapphus. Emma Jarl och Anna Burell fick ansvar för att ta fram ett slutgiltigt förslag som styrelsen kan besluta om till hösten.

Protokoll stämma 180516

Medlemsinfo 2018