För medlemmar

Föreningen har inte någon utsedd fastighetsskötare. Fastighetsskötseln hanteras därför av styrelse och övriga medlemmar, som hjälps åt för att hålla fastigheten i gott skick. Självklart anlitas professionell hjälp för det vi inte klarar själva.

Vi har gemensamma städdagar, normalt sett två gånger per år.

Varje år har vi årsmöte, vanligtvis i maj. Kallelse kommer i brevlådan. Till årsmötet hoppas vi att du kommer; dels får du veta vad som hänt och händer i föreningen, dels får vi inom styrelsen reda på vad du tycker och du har möjlighet till medinflytande.

Om du som ny medlem känner att du på något sätt kan och vill delta i förenings- och styrelsearbetet är du hjärtligt välkommen!

Här har vi samlat den mesta information som du i vår förening behöver.